Fase 1 is 95% verkocht!

30 april '24

Wat een mijlpaal! Iets meer dan een maand na de toewijzing van fase 1 is 95% van de woningen verkocht. Op dit moment staan de laatste bouwnummers onder optie. Hiermee is aan één van de opschortende voorwaarden voldaan, voordat de aannemer de opdracht krijgt om te starten met de bouw.

Opschortende voorwaarden

Goed nieuws dus voor alle kopers van een woning in fase 1. Aan de eerste opschortende voorwaarde is voldaan want het verkooppercentage van 70% is inmiddels ruimschoots gehaald. De omgevingsvergunning is aangevraagd en ook aan het bouwrijp maken van de locatie wordt hard gewerkt. Volgens de huidige planning is na de zomer de locatie bouwrijp.

Wanneer aan alle 3 de opschortende voorwaarden is voldaan, kan het plan gegund worden. Op dat moment kan de grond dus geleverd worden en krijgen de kopers van een woning in fase 1 een uitnodiging om naar de notaris te gaan. 

Meer lezen? Lees het laatste nieuws
Vragen? Neem contact op