Opgeleverd

De toewijzingsprocedure van Het Oude Ambacht

29 april '21

BPD vindt dat iedereen een evenredige kans moet hebben om een huis in Het Oude Ambacht te kopen. Daarom wordt er gewerkt met een transparante toewijzingsprocedure. Deze procedure is voor iedereen gelijk.

Hoe werkt de toewijzing?

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen aan de hand van onderstaande opeenvolgende criteria: